• Dlažba
  • Dlažba
  • Dlažba
  • Dlažba

O nás

Naša firma vznikla na jar v roku 1993. Jedinou jej činnosťou je kladenie zámkovej dlažby – nové plochy, opravy a rekonštrukcie
jestvujúcich plôch.

VYKONÁVAME HLAVNE

- malé a stredné plochy okolo rodinných domov
- chodníky a terasy
- príjazdové komunikácie a parkoviská

Na všetky práce poskytujeme záruku.