Opravy a rekonštrukcie plôch

Aj keď je zámková dlažba jedna z najtrvácnejších úprav vonkajších plôch okolo domu, môže za určitých podmienok prísť k jej poškodeniu.

K poškodeniu dochádza hlavne z dôvodu neodbornej pokládky, zle zvolených a zrealizovaných podkladných vrstiev, alebo použita nevhodného typu dlažby. Tiež napríklad pri zmene účelu plochy, napr. z pochôdznej plochy na plochu pre auto.

Ak máte poškodenú dlažbu, ozvite sa nám a my nájdeme riešenie ako za čo najmenšie náklady dať plochu do želaného stavu. Pri obhliadke posúdime stupeň poškodenia plochy a navrhneme spôsob opravy alebo rekonštrukcie.