Realizácia nových plôch

Koľko zámková dlažba stojí?

Cena závisí od veľkosti plochy, členitosti plochy, zloženia podkladných vrstiev a samozrejme od typu, vzoru a hrúbky dlažby. Cena sa líši pre jednotlivé zákazky, radi by sme Vám ale dali aspoň rámcovú predstavu o cene. 

1. Zámková dlažba (podľa typu, hrúbky) - 8€ - 30€ / m2
2. Pokládka zámkovej dlažby - 7€ - 10€ / m2
3. Obrubníky - 1€ - 1,5€ / bm
4. Osadenie obrubníkov - cca 5€ / bm

Po dohode so zákazníkom vykonáme bezplatnú obhliadku pri ktorej zameriame plochy na dláždenie, poradíme typ dlažby a zloženie podkladných vrstiev podľa zaťaženia, posúdime potrebu zemných prác a dohodneme ďalšie detaily. Na základe obhliadky vypracujeme cenovú ponuku.