Zámková dlažba

Na bezplatnej obhliadke zameriame plochy na dláždenie, poradíme typ dlažby a zloženie podkladných vrstiev podľa zaťaženia, posúdime potrebu zemných prác a dohodneme ďalšie detaily. Na základe obhliadky vypracujeme cenovú ponuku.

Garantujeme:

  • Rýchlosť realizácie
  • Kvalitu materiálov a pokládky
  • Odbornú pomoc pri výbere dlažby
  • Na všetky práce poskytujeme záruku

Zámková dlažba
Zámková dlažba je moderný spôsob úpravy vonkajších plôch ktorý zohľadňuje funkčnosť a estetiku a dopĺňa tak celkový charakter pozemku, tak aby bol v súlade dom, spevnené plochy a zeleň.

Modernosť a elegantnosť
Zámková dlažba je moderná úprava vonkajších plôch, oživí a dotvorí vonkajší priestor.

Praktickosť
Zámková dlažba je odolná voči akémukoľvek počasiu a nevyžaduje takmer žiadnu údržbu

Kvalita a trvácnosť
Zámkovu dlažbu nakupujeme len u kvalitných výrobcov s ktorými spolupracujeme dlhodobo. Pri správnom uložení dlažby Vám vydrží slúžiť aj viac ako 10 rokov! Vďaka nám získate kvalitnú dlažbu, ktorá Vám dlho vydrží.

Obľúbenosť
Zámkovú dlažbu si pre svoje exteriérové plochy zvolilo už obrovské množstvo ľudí a spokojných zákazníkov stále pribúda.

Koľko zámková dlažba stojí?

Cena závisí od veľkosti plochy, členitosti plochy, zloženia podkladných vrstiev a samozrejme od typu, vzoru a hrúbky dlažby. Cena sa líši pre jednotlivé zákazky, radi by sme Vám ale dali aspoň rámcovú predstavu o cene. 

1. Zámková dlažba (podľa typu, hrúbky) - 8€ - 30€ / m2
2. Pokládka zámkovej dlažby - 7€ - 10€ / m2
3. Obrubníky - 1€ - 1,5€ / bm
4. Osadenie obrubníkov - cca 5€ / bm


Opravy a rekonštrukcie plôch

Aj keď je zámková dlažba jedna z najtrvácnejších úprav vonkajších plôch okolo domu, môže za určitých podmienok prísť k jej poškodeniu.

K poškodeniu dochádza hlavne z dôvodu neodbornej pokládky, zle zvolených a zrealizovaných podkladných vrstiev, alebo použita nevhodného typu dlažby. Tiež napríklad pri zmene účelu plochy, napr. z pochôdznej plochy na plochu pre auto.

Ak máte poškodenú dlažbu, ozvite sa nám a my nájdeme riešenie ako za čo najmenšie náklady dať plochu do želaného stavu. Pri obhliadke posúdime stupeň poškodenia plochy a navrhneme spôsob opravy alebo rekonštrukcie.